Pamiętnik Bronka Mroczkowskiego

Bohater wielkiego formatu

         W życie społeczne mieszkańców Białobrzegów, a przede wszystkim szkół, wpisała się niecodzienna uroczystość (20 listopada 2014 r.) związana z promocją wydanego przez Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne „Pamiętnika” młodego białobrzeżanina – Bronka Mroczkowskiego – harcerza, ale też żołnierza ochotniczo uczestniczącego w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, który zmarł w dwa lata później z powodu odniesionych w niej ran.

         Postać Bronka, to nie fikcyjna postać literacka, lecz autentyczny bohater „z sercem męża, w ciele dziecka” jak napisała o Nim Waleria Kozłowska.

Jego zaledwie roczny zapis codziennego życia (1.VI.1919 – 23.VII.1920 r.) pozostawił ogromne pokłady patriotyzmu i innych cech osobowościowych godnych najwyższego uznania. Nic więc dziwnego, że uczestniczący w imprezie przedstawiciele władz samorządowych, podkreślali Jego rolę w procesie wychowawczym, wnioskując o potraktowanie „Pamiętnika” jako lektury obowiązkowej.

Pierwszą lekcję tego programu odrobili uczniowie miejscowego Liceum Ogólnokształcącego -  rówieśnicy Bronka w zaprezentowanym programie literacko – muzycznym przygotowanym przez nauczyciela polonistę p. Grażynę Huzar. Z pełnym wyczuciem i zaangażowaniem przybliżyli we fragmentach codzienne, lecz jakże bogate życie bohatera oraz dedykowany w hołdzie „Tryptyk patriotyczny” pióra białobrzeskiego poety – Henryka Morawskiego. Starannie i trafnie dobrany repertuar muzyczny (pokłon nauczycielom Ogniska Muzycznego pp. A. Rychlickiej-Środa i B. Marzec oraz jego wykonawcom – uczniom Ogniska) oddał klimat tamtych dni oraz wywołał głębię odczuć zarówno po stronie wykonawców jak i licznie zgromadzonej publiczności.

         Pamiętnik Bronka Mroczkowskiego” to kolejne wydawnictwo Towarzystwa, które obok monografii i albumu fotograficznego Białobrzegów stanowi trwałą wartość uniwersalną.

         Zachęcamy do lektury, która w każdym wieku przysporzy wielu refleksji względem zachowań wobec ludzi i Ojczyzny.