Historia

Opublikowano: sobota, 25 luty 2017 Drukuj E-mail

Historia Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego

            Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne powstało w okresie wprowadzania w życie zreformowanej organizacji samorządu terytorialnego, stanowiącego jeden z elementów zmian prawno - ustrojowych po 1989 r. Potrzeba utworzenia stowarzyszenia była odczuwana od dłuższego czasu, a najbardziej ujawniła się w latach 1989-1990, podczas przygotowań do obchodów 450 rocznicy nadania Białobrzegom praw miejskich. Jedną z motywacji była nadzieja na wprowadzenie w życie społeczne oczekiwanych i pozytywnych zmian, w oparciu o aktywność społeczna mieszkańców. Splot tych okoliczności trafił na społecznikowską pasję grupy osób, angażujących się już wcześniej w realizację różnych działań w zakresie popularyzacji kultury w środowisku.

            W dniu 8 czerwca 1991 roku odbyło się pierwsze zebranie założycielskie stowarzyszenia. Wybrano Komitet Założycielski w osobach: Zofia Boczek, Janina Ćwikła, Leon Kochańczyk i Henryk Morawski. Wniosek o realizację Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego, wraz ze statutem i innymi wymaganymi dokumentami, Komitet Założycielski złożył w Sądzie Wojewódzkim w Radomiu 28 czerwca 1991r.  Przyjęto nazwę jako Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, a jako teren działania miasta i gminy Białobrzegi.
Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne zwane BTK w Białobrzegach zostało utworzone na mocy ustawy z 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o Stowarzyszeniach Dz. U. Nr poz. 104 z późn. zm./ i działa zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej. Towarzystwo jest pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego, zrzeszającym osoby fizyczne działające na rzecz kultury i innych dziedzin życia społecznego, a także wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

            Stowarzyszenie pierwszy raz zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń przez I Wydział Cywilny Sądu Wojewódzkiego w Radomiu w dniu 28.06.1991 roku pod nr 54. Jako organizacja pożytku publicznego BTK wpisane zostało w dniu 04.03.2008 r. do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.

W dniu 5.08.1991 r. wybrano ZarządI kadencji:

Henryk Morawski - Przewodniczący,

Zofia Boczek - Zastępca Przewodniczącego,

Janina Ćwikła - Sekretarz,

Zbigniew Woźny - Skarbnik.

Członkowie: Wiesława Szostek, Arkadiusz Kurowski i Janusz Rogowski.

 

II kadencja - od 26.01.1994 do 21.02.1996 r.

Henryk Morawski - Przewodniczący,

Zofia Boczek - Zastępca Przewodniczącego,

Wiesława Betz - Sekretarz,

Zygmunt Niklewski - Skarbnik.

Członkowie: Marian Dąbrowski, Hanna Mołczanowska, Lidia Kowalik.


III kadencja - od 22.02.1996 r. do 2.03.1998 r.

Zofia Boczek - Przewodnicząca,

Zofia Wrzesińska - Zastępca Przewodniczącej,

Henryk Morawski - Sekretarz, Zygmunt Niklewski - Skarbnik.

 Członkowie:  Janina Ćwikła, Marian Dąbrowski, Aleksandra Kornacka.


IV kadencja - od 3.03.1998 r. do 23.02.2000 r.

Zofia Boczek - Przewodnicząca,

Aleksandra Kornacka - Zastępca przewodniczącej,

 Marian Dąbrowski - Sekretarz,

Zygmunt Niklewski - Skarbnik.

Członkowie: Janina Ćwikła, Wiesława Szostek, Stanisław Śledź.


Przez cztery kadencje tj. od 5.08.1991 r. do 23.02.2000 r. przewodniczącą Komisji Rewizyjnej była Elżbieta Oszajca


V kadencja - od 24.02.2000 r. do 11.03.2002 r.

Aleksandra Kornacka - Przewodnicząca,

Elżbieta Oszajca - Zastępca Przewodniczącej,

Marian Dąbrowski - Sekretarz,

Zygmunt Niklewski - Skarbnik.

Członkowie: Henryk Morawski, Janina Ćwikła, Zofia Boczek, Elżbieta Bidzińska.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Henryk Urbaniak

 

VI kadencja- od 12.03.2002 r. do 20. 04. 2004r.

Wojciech Zdzisław Gruszczyński - Przewodniczący,

Sławomir Ziemnicki - Zastępca Przewodniczącego,

Janina Ćwikła - Sekretarz,

Ewa Stanios - Skarbnik.

Członkowie:  Zofia Boczek, Stanisława Leksińska, Krzysztof Becz.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Małgorzata Krzyżanowska


VII kadencja od 20. 04. 2004r. do 09. 10. 2006r.

Wojciech Zdzisław Gruszczyński - Przewodniczący,

Małgorzata Krzyżanowska - Zastępca przewodniczącego,

Agnieszka Gardynik - Sekretarz,

Ewa Stanios - Skarbnik,

Członkowie: Janina Ćwikła, Krzysztof Becz, Sylwester Podsiadły, Adam Świeczko, Ireneusz Sławomir Ziemnicki.

Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca - Zofia Boczek. Członkowie Marian Dąbrowski, Bogusława Marzec.

 

VIII. kadencja  od 09. 10. 2006r.  do 16. 03. 2009r

Krzysztof Becz - Prezes,

Zygmunt Niklewski -  Zastępca Prezesa,

Krystyna Kozłowska - Sekretarz,

Skarbnik - Ewa Stanios.

Członkowie: Magdalena Marchewka, Adam Świeczko, Zdzisław Gruszczyński

Komisja Rewizyjna - Przewodniczący - Henryk Urbaniak. Członkowie: Zofia Gajewska, Małgorzata Krzyżanowska.

 

IX kadencja od 16. 03. 2009r. do 20. 11. 2012r.

Adam Świeczko - Prezes,

Krystyna Kozłowska - Zastępca Prezesa,

Magdalena Marchewka - Sekretarz,

Grażyna Grela - Skarbnik.

Członkowie: Zofia Boczek, Zdzisław Gruszczyński i Katarzyna Rdzanek.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Henryk Urbaniak, Członkowie: Zofia Gajewska i Adam Serzycki.

X kadencja,  od 20. 11. 2012r. do 09. 04. 2015r.

Adam Świeczko - Prezes,

Krystyna Kozłowska - Zastępca Prezesa,

Magdalena Marchewka - Sekretarz,

Grażyna Grela - Skarbnik.

Członkowie: Zofia Boczek, Krzysztof Becz, Lech Franciszek Tomala.

Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca - Zofia Gajewska. Członkowie: Elżbieta Oszajca i Małgorzata Łuszkiewicz.

 

Kadencja XI -  dn. 9.04.2015 r. na lata 2015-2017 wybrano:

Krystyna Kozłowska - Prezes,

Adam Świeczko - Zastępca Prezesa,

Grażyna Grela - Skarbnik,

Magdalena Marchewka - Sekretarz,

Członkowie: Sylwia Chojnacka-Tuzimek, Lech Franciszek Tomala i Renata Wielgus.

Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca - Krystyna Falkowska-Gajdak, Członkowie: Janina Ćwikła i Elżbieta Oszajca.

 

XII kadencja – od 6 listopada 2018 r. do 29 września 2021 r.

 

Krystyna Kozłowska - Prezes BTK

Krzysztof Becz - Zastępca Prezesa BTK

Jolanta  Pocheć - Skarbnik BTK

Kamila Falkowska - Sekretarz BTK

Anna Boczek - Członek Zarządu

Adam Świeczko - Członek Zarządu

 Kamil Milczarek - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Grażyna Grela - Przewodnicząca

Magdalena Marchewka - Członek

Renata Wielgus - Członek

 

Spotkania autorskie

Dorobek Towarzystwa w tym zakresie stanowią spotkania autorskie, ze sportowcami, z muzykami i inne. Możemy pochwalić się chwilami spędzonymi:
- z Bogusławem Kaczyńskim znanym popularyzatorem muzyki, połączone z promocją jego książki pt. "Kretowisko",
- z Zygmuntem Broniarkiem popularnym dziennikarzem, znawcą problematyki amerykańskiej -, połączone z promocją jego książki pt. "Biały Dom i jego prezydenci",
- ze Zdzisławem Krzyszkowiakiem, mistrzem olimpijskim z Rzymu 1960 r. w biegu na dystansie 3000 m z przeszkodami. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji 100-nej rocznicy nowożytnego ruchu olimpijskiego,
- z Henrykiem Morawskim - znanym poetą zamieszkałym w Białobrzegach, związane z promocją tomu jego poezji pt. "Ocalone wzruszenia",
- zAnną Milewską- aktorką poetką znana między innymi z serialu "Złotopolscy",
- z Janem Kantym Skrzypczyńskim - białobrzeskim poetą rzeźbiarzem, - organizatorem bezpiecznego wypoczynku  nad wodą (WOPR),
- z Joanną Siedlecką, autorką m.in. słynnej książki "Jaśnie Panicz". Spotkanie było wkładem BTK w obchody Roku Gombrowiczowskiego, z okazji 100 urodzin autora "Ferdydurke",
- z Adamem Bolkiem ( białobrzeżaninem) wraz z promocją jego opracowania p.t. "Powiat białobrzeski - rys historyczno-przyrodniczy",
- zeStanisławem Mikulskim - odtwórcą wielu ról filmowych i teatralnych,
- zMagdą Umer i Janem Konstantym Przyborą, wieczór wspomnień o Jeremim Przyborze
- z Andrzejem Bieńkowskim profesorem warszawskiej ASP, jednym z najbardziej zasłużonych dokumentalistów muzyki ludowej w Polsce XX wieku, współczesny Oskar Kolberg,
- z Józefem Boczkiem z Błotnicy - seniorem wśród poetów ludowych, autorem przygotowanej przez niego obszernej "Kroniki Starej Błotnicy"
- ze Stanisławem Kotlarskim - miejscowym poetą ludowym,
- z ks. dr Jackiem Kucharskim pochodzącym z Białobrzegów, spotkanie związane z promocją jego rozprawy doktorskiej z zakresu biblistyki,
- wieczór literacki poświęcony twórczości Wisławy Szymborskiej, na który złożyły się: program literacko-muzyczny, przygotowany w formule kawiarni literackiej przez uczniów miejscowego Liceum Ogólnokształcącego oraz prezentacja wybranych utworów Noblistki przez wybitną aktorkę scen Warszawskich - Annę Nehrebecką.
Towarzystwo współpracuje z miejscowymi szkołami, na odcinku edukacji ekologicznej oraz włączając młodzież, pod kierunkiem nauczycieli do przygotowania i prezentowania oprawy literacko-muzycznej organizowanych imprez i spotkań, a także z placówkami i instytucjami upowszechniania kultury w organizowaniu wystaw i koncertów.
Kolejne znaczące pole działalności BTK to cykl spotkań "Rodem z tej ziemi" i "Gwiazdy nad Pilicą"
- z Andrzejem i Elżbietą Krzesińskimi, On - lekkoatleta, trener i twórca potęgi polskich tyczkarzy, jednocześnie jeden z najwybitniejszych trenerów tej dyscypliny na świecie. Ona - pierwsza powojenna gwiazda polskiej lekkoatletyki: złota i srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w skoku w dal, rekordzistka świata.
- z Ryszardem Krzesińskim, białobrzeżaninem, w-ce mistrzem świata old boyów w rzucie młotem.
Gościliśmy między innymi Adama Krzesińskiego, szermierza, olimpijczyka, wywodzącego się z pobliskiej Grzmiącej k/ Wyśmierzyc, Artura Gadowskiego - lidera zespołu rockowego "IRA", Jana Nowickiego znakomitego aktora filmowego i teatralnego. Spotkanie z Haliną Najdą, poetką naszej białobrzeskiej ziemi, połączone z wystawą malarstwa Zdzisława Doleżyńskiego, wybitnego artysty mieszkającego w Białobrzegach; oboje to również pedagodzy z Liceum Im. Armii Krajowej, Szymonem Wydrą, radomskim muzykiem, liderem zespołu Carpe-Diem, Markiem Piekarczykiem - polskim wokalistą rockowym, liderem grupy TSA.
- we wrześniu 2009 roku zorganizowano spotkanie autorskie z Panem Januszem Wałkuskim - poświęcone refleksjom związanym 70 tą rocznicą wybuchu II wojny światowej.

 

BTK uczciło w 2010 roku również 200 setną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. Przy współpracy z Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach został zorganizowany wieczór Chopinowski. W dniu 4 listopada 2010 roku w Sali Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi i Starostwa Powiatowego odbyło się widowisko przygotowane przez Panie Agnieszkę Gardynik i Katarzynę Piechotę, oraz Pana Jarosława Jarząbka, a wykonane przez młodzież Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach. Występ uświetniły wspaniałym koncertem uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Radomiu. Wystawione były również prace plastyczne młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach. Tańce z epoki Chopina wykonał brawurowo młodzieżowy Zespół „Misz-Masz” pod kierownictwem Pani Małgorzaty Nowak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia była Pani Zofia Boczek.

 

W maju 2011 r.do Zarządu BTK wpłynęła prośba o objęcie patronatu i udzielenia pomocy przez BTK w realizacji projektu przedstawicieli społecznej inicjatywy powstania medalu upamiętniającego działalność Rudolfa Ludwika Bautscha. Zarząd BTK ze względu na wyjątkowe, społecznikowskie zasługi Ś.P. Rudolfa Bautscha postanowił wszelkimi możliwymi sposobami poprzeć powyższą inicjatywę. Medal nadawany byłby osobom - społecznikom  szczególnie zasłużonym dla ziemi białobrzeskiej