Projekty

Opublikowano: sobota, 25 luty 2017 Drukuj E-mail

Rok 2020

"Białobrzegi i okolice na pocztówce"
Projekt realizowany od 15 lipca do 15 grudnia 2020r.

album btk

Projekt "Białobrzegi i okolice na pocztówce" realizowany był od 15 lipca do 15 grudnia 2020r. Głównym celem projektu to zwiększenie wiedzy mieszkańców z zakresu historii architektonicznych zapisanych na pocztówkach, zachowanie tradycji, kultury regionu, podtrzymanie tożsamości kulturowej, prezentowanie dorobku kulturowego i życia społecznego mieszkańców Białobrzegów. W ramach realizacji zadania BTK wydało publikację w formie mini albumu pt. "Białobrzegi i okolice na pocztówce” poświęconą historii, która pozwoli przybliżyć mieszkańcom Białobrzegów i okolic historię ich miejscowości. Dzięki tej publikacji białobrzeżanie będą mogli odbyć sentymentalną podróż po mieście i okolicach przywołaną wspomnieniami, jakie wywołają w nich pocztówki z dawnych lat.

Bardzo ważnym elementem projektu jest promocja wydanej publikacji, ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Zaplanowane spotkanie tematyczne, w którym mieli wziąć udział mieszkańcy Białobrzegów i okolic i miało być połączone z obchodami 480-lecia nadania praw miejskich Białobrzegom. Niestety koronawirus zniweczył nasze plany, i spotkanie nie mogło odbyć się w normalnych warunkach, ze względu na ograniczenia i obostrzenia rządu RP. Ale w dobie Internetu i rozwoju technologii informacyjnej zorganizowane zostało spotkanie autorskie z panem Kamilem Milczarkiem.

Publikacja została wydana dla:

- mieszkańców, którzy utożsamiają się z miastem, gminą Białobrzegi, oraz powiatem białobrzeskim, dla których ważna jest historia własnych miejscowości,

- znanych, ważnych ludzi, którzy wyjechali i mieszkają w różnych zakątkach Polski, a także za granicą – powrót do korzeni,

- młodego pokolenia, które zapozna się z historią zapisaną na pocztówkach.

Publikacja skierowana jest dla społeczności lokalnej i innej, stanowi źródło do promocji regionu. Jest to dokument chroniący od zapomnienia fakty z naszej lokalnej historii.

Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

logotypclaim czerony pl

Rok 2018

Tropami lokalnej historii poprzez wydanie publikacji regionalnej „Rocznika BTK tom 7.”
Projekt realizowany od 1.05.2018 do 30.08.2018 r.


Zadanie polegało na zebraniu, opracowaniu i wydaniu „Rocznika BTK tomu 7.” Do opublikowanego Rocznika udało się zebrać teksty dotyczące różnych historii osób, rodzin i zdarzeń, a przez to dotykają konkretnych ludzi, opowiadając o ich życiu i o ich losach. Są to wielobarwne obrazy sprzed wielu, wielu lat. To opowieści ludzi i o ludziach, którzy tak jak my, żyli nad Pilicą, mieli swoje dzieciństwo, swoją młodość rozdartą przez wojnę, i niełatwe życie po wojnie, których rodziny żyją wśród nas. Na spotkaniu promującym zostały wręczone egzemplarze Rocznika, wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego wydania, autorom tekstów, laureatom medalu „Bene Agendi” oraz gościom uczestniczącym w spotkaniach. Podkreśliliśmy wagę wydawania publikacji oraz prac na temat przeszłości ludzi zamieszkujących Białobrzegi, gminę czy powiat. Są bowiem one trwałym śladem ilustrującym życie i losach poszczególnych osób, wpisujących się w ogólną historię naszej Małej Ojczyzny.
W najnowszym tomie 7. Rocznika BTK wydawnictwie periodycznym opublikowane zostały następujące treści: od Wydawcy (BTK) - wstęp. Pokłosie 25 lat działalności BTK oraz kalendarium działalności BTK od X.2015 do IV.2018 r. W dziale drugim zawarte zostały biogramy znanych i zasłużonych społeczników – dobrze czyniących laureatów Medalu BENE AGENDI, którzy to zaszczytne, prestiżowe odznaczenie otrzymali w latach 2013–2018.
W dziale trzecim ph. Z historią w tle zamieszczono: Wspomnienia p. Marianny Paszyńskiej –„Byłam świadkiem mordu w 1944 r. we wsi Brodek. Wspomnień tych tragicznych dni wysłuchały i spisały: Krystyna Kozłowska – prezes zarządu BTK oraz Sylwia Chojnacka –Tuzimek – członek zarządu BTK. Następnie p. Roland Wielgomas – przedstawił Człowieka bez nazwiska – Więźnia hitlerowskich obozów koncentracyjnych - Stefana Gawina - opisuje także wspomnienia Danuty Wrzecion z domu Dawiczewskiej - mieszkanki Białobrzegów pt. „Człowiek silniejszy jest od żelaza „ oraz artykuł - Heeresgutsbezork Truppenubungsplatz Mitte”,,Truppenubungsplatz der Luftwaffe” – Radom. Pani Krystyna Kubica opisuje własne przeżycia „To się wydarzyło naprawdę” , przedstawia historię swojej rodziny, a Pan Stanisław Kubica – przedstawia Historię rodziny Wróblewskich. Pan Roland Wielgomas przedstawił także: Historię Szkoły Powszechnej w Białobrzegach sporządzoną głównie w oparciu o zapisy zawarte w kronice szkolnej prowadzonej od 1939 r. do 1952 r. Jest to nie tylko historia rozwoju placówki zajmującej się edukacją młodych białobrzeżan, sukcesów odnoszonych w tych latach, a także napotykanych problemów. Nadmieniamy także, że w 6 t. Rocznika opublikowana została cz. I kroniki szkoły powszechnej w latach 1922-1939. Henryk Morawski – Kult Matki Bożej Śnieżnej. Zamieszczona jest także Homilia wygłoszona 11.11.2016 r. z okazji rocznicy Święta Niepodległości wygłoszona przez Ks. Grzegorza Opielę. Miło nam, że mogliśmy zamieścić wiersze Maćka Modzelewskiego, które zostały nagrodzone w ogólnopolskich konkursach literackich zatytułowane „Nadpiliczne śnienia”.
W dziale biograficznym są wspomnienia o innych zmarłych mieszkańcach, którzy w swoim czasie angażowali się społecznie w rozwój Białobrzegów. Przypomniane zostały osoby naprawdę kochające Białobrzegi, i tak p. Zofia Boczek –….przywołuje list p. Stefani pt. Białobrzegi ……Sercu bliskie Na marginesie wspomnień Stefanii Górniak, wspomina też Lecha Tomalę, oraz wspomnienie o Henryku Morawskim ph. Przerwane „Fakty i impresje”. Jest Pożegnanie Małgosi Łuszkiewicz w opracowaniu koleżanek i kolegów, którzy mieli przyjemność z nią współpracować oraz Stanisław Kubica - żegna „Złotą Elę” i opisuje jej związki z Białobrzegami. A pan Piotr Włodzimierz Piotrowski – przedstawia Dobrego wielkiego kapłana – ks. Józefa Adamczyka oraz – Gorliwego pasterza - Księdza Adolfa Frydrykiewicza
Wszystkie teksty, materiały, kalendarium, tworzą i integrują wspólnotę lokalną, bardziej świadomą wartości, z których wyrasta, lepiej znającą historię, tradycje i osoby tej ziemi. Nowy tom «Rocznika» w sposób znakomity dołącza do poprzednich, wysoko ocenianych i stanowi rzecz bardzo cenną zarówno pod względem merytorycznym edukacyjnym, i wychowawczym o wysokiej patriotycznej wymowie. W ciekawej prezentacji przedstawiliśmy zawartość periodyku, zaznaczając jego wyjątkowość - ściśle powiązaną z setną rocznicą odzyskania niepodległości
Cel, jakim było upowszechnienie w lokalnym środowisku twórczości rodzimej oraz promocja i upowszechnianie kultury lokalnego patriotyzmu poprzez wydanie Rocznika, został osiągnięty. Rocznik został wydany w nakładzie 400 egzemplarzy, odbyły się spotkania promocyjne i autorskie; spotkanie promocyjne odbyło się 13 lipca 2018 r. w Białobrzeskiej Galerii Sztuki w klimacie „Orłów Polskich” autorstwa Rolanda Wielgomasa. Z wielkim entuzjazmem wysłuchano P. Rolanda Wielgomasa, twórcę „Orłów Polskich” prezentowanych na wystawie w Galerii, opowiedział o jednej ze swoich pasji – haftowaniu obrazów orłów towarzyszących Polakom w różnych etapach naszej historii. Przybyli z wielkim zainteresowaniem słuchali wystąpienia i autentycznym podziwem oglądali zgromadzone prace.
29 lipca 2018 roku po raz kolejny, członkowie BTK spotykali się w miejscu tragicznego mordu 14 mężczyzn w Brodku, by złożyć hołd pamięci, pochylając się nad bólem obecnych rodzin.
W intencji pomordowanych odprawiona została msza święta, po której złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem.
BTK opublikowało w najnowszym wydawnictwie – tj. Roczniku BTK tom 7. - wywiad z obecną tu p. Marianną Paszyńską – naocznym świadkiem tego bestialskiego mordu, który zachowany w tej formie, stał się dokumentem ponadczasowym i służył będzie potomnym, zwłaszcza w naszym białobrzeskim środowisku. W Roczniku tym znajdują się też artykuły o zbliżonej tematyce bohaterów tej ziemi z pobliskiego Kostrzynia, Stromca oraz Białobrzegów ludzi, którzy swoją krwią i męczeństwem znaczyli swoje człowieczeństwo, heroizm i patriotyzm.
Temat ten głośno akcentowany w tegorocznych obchodach niepodległości Polski, zgłębił także w wygłoszonej homilii – ks. Grzegorz Opiela kapłan białobrzeskiej parafii, pozostawiając nam wszystkim (zwłaszcza zagubionej dziś młodzieży) kanon wartości Ojczyzny i osobistego wkładu w jej nieustanne umacnianie. (Homilia ta jest także opublikowana w Roczniku).
Rocznik BTK tom 7. to wyjątkowa pozycja wydawnicza, która zasługuje na honorowe miejsce w naszych prywatnych biblioteczkach, bo to najbliższe sercu i tworzy naszą regionalną historię. W tym regionaliźmie i nam przybliżył się Brodek oraz zrodziły się więzi wypełniające narodowe powinności adekwatne do wspomnianej homilii.


Tropami lokalnej historii” – cz. 2. promocji Rocznika BTK t. 7.


We wtorkowe popołudnie 21 sierpnia 2018 r. miała miejsce 2 część promocji Rocznika Tom VII wydanego przez Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne. Gości przywitała prezes BTK Krystyna Kozłowska, a rozmowę z autorami poprowadziła Sylwia Chojnacka-Tuzimek. Wśród autorów znaleźli się: Danuta Wrzecion z domu Dawiczewska, Roland Wielgomas, Stanisław Kubica oraz Maciej Henryk Modzelewski. Spotkanie stanowiło kolejny etap naszego, wspólnego, a co chyba najcenniejsze „żywego poznawania historii naszej małej ojczyzny” w ramach realizowanego projektu pt. „Tropami lokalnej historii”. Spotkanie było okazją do bezpośredniego kontaktu z autorami tekstu, zadawania pytań, wspólnych zdjęć i wspomnień. Było to spotkanie pełne miłych wrażeń i inspirujące do sięgnięcia po najnowsze wydanie Rocznika. Serdecznie zapraszamy do lektury.
Wydanie VII tomu Rocznika było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Działaj Lokalnie 2018. Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej oraz ze środków Gminy Białobrzegi, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Jeszcze raz pięknie dziękujemy pani Bożenie Nowakowskiej i panu Adamowi Bolkowi za wsparcie finansowe tej publikacji.
BTK poprzez wydanie Rocznika ukazuje i utrwala lokalne dziedzictwo kulturowe w historycznych aspektach „małej ojczyzny”, oraz promuje region białobrzeski.


Krystyna Kozłowska – Prezes BTK

 

Rok 2017

„Śladami rzeki Pilicy”

Zadanie polegało na zorganizowaniu cyklu zajęć tematycznych o rzece Pilicy i ziemi białobrzeskiej. Była to ciekawa oferta wakacyjna dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 15 lat mieszkających w miejscowości Szczyty (łącznie ok. 30 osób). Zajęcia w ramach projektu odbywały się przez dwa ostatnie tygodnie sierpnia, w dni kiedy otwarta jest filia biblioteczna tj. środy, czwartki i piątki. Głównym celem zadania było zagwarantowanie pożytecznego i aktywnego wypoczynku oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w czasie przerwy wakacyjnej.

W ramach zajęć odbyły się:

Ø  Zajęcia tematyczne: „Środowisko geograficzne i zabytki ziemi białobrzeskiej”;

Ø  Zajęcia plastyczne: „W Białobrzegach nad Pilicą”;

Ø  Konkurs plastyczny „Most w Białobrzegach” – wykonanie trzech przęseł mostu białobrzeskiego dowolną techniką z wyłączeniem rysunku;

Zajęcia w ramach projektu odbywały się w budynku wiejskim, w którym mieści się filia biblioteczna i  poprowadzone zostały przez  bibliotekarkę  - panią Kamilę Falkowską. Główną atrakcją projektu była wycieczka do Skansenu rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim. Wyjazd był bezpłatny i zrealizowany w całości ze środków pozyskanych z dofinansowania. Dzieci i młodzież z miejscowości Szczyty (grupa 44 uczestników i 5 opiekunów) pod okiem przewodników zwiedzili skansen w Tomaszowie, następnie odbyło się wspólne ognisko z poczęstunkiem. Na zakończenie cała grupa udała się na pieszą wycieczkę, aby zobaczyć Niebieskie Źródła. Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg wycieczki oraz opiekę nad uczestnikami była bibliotekarka filii w Szczytach – pani Kamila Falkowska. Dodatkowo opiekę sprawowali członkini rady sołeckiej wsi Szczyty – pani Anna Ziółek oraz pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach – pani. Wioletta Kozakiewicz, Anna Tchórzewska oraz stażystka – Patrycja Płaskocińska. W organizację i przebieg zajęć, promocję projektu oraz pomoc w zakupach włączyły się stałe wolontariuszki działające w bibliotece - gimnazjalistki: Kamila Sznyra, Amelia Rabiak i Milena Ziółek oraz uczennica Liceum Ogólnokształcącego – Weronika Matysiak. Wszyscy, którzy włączyli się w realizację zadania pracowali nieodpłatnie, poświęcając swój czas, a niekiedy własny środek transportu np. podczas przewożenia zakupów. Praca i zaangażowanie tych osób stanowiła wkład własny niefinansowy projektu. Dofinansowanie przeznaczone zostało na zorganizowanie wycieczki do Tomaszowa w tym: przejazd autokarowy, zakup biletów oraz organizację i poczęstunek podczas ogniska (kiełbaska, pieczywo, napoje, słodycze, naczynia jednorazowe itp.). Dodatkowo 100 zł. z otrzymanej dotacji przeznaczono dla księgowej BTK-u jako wynagrodzenie za pracę związaną z rozliczeniem projektu. Poprzez realizację zadania dzieci z miejscowości Szczyty miały szansę na ciekawe i aktywne spędzenie czasu wolnego. Dla wielu z nich zajęcia w wakacje były jedyną atrakcją. Ponadto propozycja zajęć o tematyce regionalnej przybliżyła im wiedzę o kulturze, tradycji i zabytkach miejsca w którym żyją. Zgodnie z przysłowiem „Cudze chwalicie swego nie znacie” pokazaliśmy, że warto doceniać swoją małą ojczyznę. Wycieczka do Skansenu rzeki Pilicy doskonale wkomponowała się w tematykę naszych zajęć. Uczestnicy odwiedzili pierwsze w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęcone rzece Pilicy, która jest im przecież tak bliska. Dzieci poszerzyły swoją wyobraźnie, mogły wykazać się wiedzą i znajomością historii podczas licznych pytań zadawanych przez przewodników, zobaczyły nowe i ciekawe miejsca.  Pod okiem przewodników cofnęli się w czasie poznając przyrodę, historię i określoną przestrzeń kulturową. Warto podkreślić, że dzieci mieszkające na wsiach i w małych miejscowościach nie mają takich możliwości, jak te mieszkające w miastach. Uczestnictwo i dojazd na zajęcia wakacyjne organizowane np. przez Dom Kultury nie zawsze jest możliwe, głównie ze względów finansowych.  Dla wielu z nich wyjazd do Tomaszowa był więc jedynym w te wakacje. Organizacja ogniska zagwarantowała z kolei integrację oraz wspólną zabawę w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

 

III Białobrzeska Fiesta Balonowa, która odbyła się nad ziemią Białobrzeską w dniach 19 - 21 maja 2017 r. uświetniła Majowe Dni Białobrzegów.

Urząd Miasta i Gminy, Powiat Białobrzeski oraz Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne zorganizowało imprezę w ramach zadania publicznego „Kultura, Sztuka, Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” pt. „III Białobrzeska Fiesta Balonowa” – dotacja z Urzędu Miasta i Gminy. Dziękujemy także wszystkim instytucjom i osobom prywatnym za pomoc i zaangażowanie w organizacji III Białobrzeskiej Fiesty Balonowej.

III Białobrzeska Fiesta Balonowa rozpoczęła się mszą św. w Kaplicy Świętego Jana Pawła II w Emaus, po której 10 załóg z całej Polski m. in. z Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Stalowej Woli, Olsztyna, dzięki sprzyjającym wiatrom i wspaniałej pogodzie  mogli wznieść się ku niebu. Zaś mieszkańcy Białobrzegów i okolic mogli podziwiać pokazy, które budziły zachwyt.

 

Projekt „Kuchenne rewolucje w Szczytach” realizowany przez Bibliotekę Publiczną w Szczytach w ramach Ferii 2017. Dofinansowanie 1.300 zł z Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi.

 

 

Rok 2016

„Wakacyjna przygoda w bibliotece”– projekt realizowany był w Bibliotece w Szczytach. Dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach

„Teatr w oczach małego dziecka”– projekt zrealizowany był w Publicznym Przedszkolu nr 1 im Jasia i Małgosi w Białobrzegach. Dofinansowanie 3 tys. zł. z DL „Koalicja dla Młodych” Fundusz Ziemi Białobrzeskiej.

Projekt na wydanie tomiku twórczości Jana Kantego Skrzypczyńskiego pt. „Z nurtem Pilicy”. – wydanie sfinansowane z Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi w kwocie 3000 zł.

Projekt na wydanie albumu „Białobrzegi w starej fotografii 1945-1975” – dofinansowanie 5 tyś.zł. z Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi.

Rok 2015

Projekt na wydanie albumu „Białobrzegi w starej fotografii 1910-1945” – dofinansowanie 5 tyś. zł. z Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi.

Projekt na wydanie Rocznika BTK tom 6. Dofinansowanieze środków Programu  Działaj Lokalnie IX. Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej oraz sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

Rok 2014

Projekt na wydanie "Pamiętnika Bronka Mroczkowskiego" - młodego Białobrzeżanina, ucznia gimnazjum, harcerza, ale też żołnieża ochotniczo uczestniczącego w Bitwie Warszawskiej 1920 r., który zmarł w 2 lata później z powodu odniesionych w niej ran.

Rok 2013

Projekt „Uroczyste nadanie imienia dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Białobrzegach”.W czerwcu 2013 r. projekt realizowany był przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Białobrzegach. Otrzymana dotacja to kwota 4.976 zł. oraz wkład własny – 1. 200 zł.).

Projekt „Zatrzymaj się na chwilę”.Realizowany był w lipcu i sierpniu 2013 r. na Placu Zygmunta przez nieformalną grupę młodzieży „Uliczniaki”. W ramach projektu zorganizowano cztery spotkania. Kwota przyznana to 2.000 zł. Wkład własny 100 zł.

„Wydanie Rocznika BTK tom 5”  - grudzień 2013 r.  dotacja UMiG w Białobrzegach na wydanie Rocznika BTK 5 tom – 5.000 zł. Koszt wydania 10.199,70 zł.

Rok 2011

Projekt "Znani - Nieznani" poświęcony prezentacji twórczości, pasji i sylwetek twórców lokalnych.

20 stycznia 2011 r.spotkanie pod hasłem „Bukieciarstwo i dekoracja wnętrz”. Poznaliśmy zasady tworzenia kompozycji kwiatowych, doboru różnych form (dodatki, materiały) do dekoracji wnętrz zarówno mieszkalnych jak i publicznych. Uczestnicy mogli wykonać własne prace z materiałów dostarczonych przez prowadzącego pana Grzegorza Świeczko.

         3 lutego 2011 r. odbyło się spotkanie z panem Krzysztofem Kosobudzkim oraz Jego przyjaciółmi pasjonującymi się baloniarstwem i starymi samochodami. Pan Krzysztof przedstawił tajniki sztuki pasji baloniarskiej – przynależność do Klubu, obowiązki kształcenia, koszty itd. Dodatkowo zaprezentował materiał zdjęciowy zarówno z lotów baloniarskich jak i zlotów starych samochodów

         3 marca 2011 r.odbyły się warsztaty z artystą plastykiem – panem Zdzisławem Doleżyńskim. Dotyczyły kształcenia plastycznego młodzieży oraz doskonalenia własnych zainteresowań malarskich. Pan Zdzisław duży nacisk położył na impresję twórczą oraz wpływ sztuki i obcowania z nią na rozwój zarówno dzieci jak i dorosłych. Ogromne zainteresowanie warsztatami skłoniło pana Zdzisława do przygotowania wystawy własnych prac poświęconych koniom (nie były prezentowane do chwili obecnej w Białobrzegach).

         18 kwietnia 2011r. odbył się wernisaż prac pana Zdzisława Doleżyńskiego. Pan Zdzisław – artysta plastyk prowadził warsztaty 3 marca. Uczestnicy bardzo prosili o zorganizowanie wystawy prac naszego artysty. Wystawa była udostępniana zwiedzającym przez tydzień.  Pan Zdzisław w godzinach porannych wolontarystycznie prowadził lekcje dla dzieci z przedszkoli i dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W lekcjach wzięło udział ponad 800 młodych ludzi.

Dodatkowo Burmistrz Miasta i Gminy nagrodził pana Zdzisława Doleżyńskiego medalem „Zasłużony dla gminy Białobrzegi” w dowód uznania za całokształt pracy twórczej i zaangażowanie społeczne. Organizacja spotkania z Panem Zdzisławem są najlepszym dowodem na potrzebę realizacji takich projektów.

         28 kwietnia2011 r.– tajniki fotografii. Warsztaty prowadzili państwo Ewa i Remigiusz Kutyła z Radomia – artyści, fotograficy. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży, która w fotografii widzi nie tylko realizację pasji ale również możliwość przyszłej pracy.

         29 kwietnia 2011 r.– warsztaty folklorystyczne z panią Małgorzatą Nowak – założycielką i opiekunką szkolnego zespołu tanecznego Misz - Masz. Pani Małgosia prezentowała razem z młodzieżą tańce różnych regionów Polski. Uczestnicy przy akompaniamencie akordeonu uczyli się przyśpiewek ludowych i pieśni z Mazowsza.

         6 maja 2011 r. odbyło się spotkanie połączone z warsztatami dotyczące pielęgnacji twarzy i ciała. Prowadziła je pani Anna Grela – kosmetolog. Prezentowała nowe trendy w kosmetologii oraz różne rodzaje makijażu dla każdego typu urody. Uczestniczki najbardziej były zadowolone z indywidualnych porad pani Ani.

         25 maja 2011 r.odbyło się spotkanie z rodziną naszej nieżyjącej malarki, pani Krystyny Pelletier. Były to wspomnienia, prezentacje różnych kierunków plastycznych. Brat pani Krystyny jest wybitnym plastykiem, wykładowcą w ASP. Spotkanie połączone z wernisażem prac pani Krystyny. Kolejne lekcje poglądowe na podstawie prac pani Krystyny prowadził pan Zdzisław Doleżyński. W lekcjach wzięło udział ok. 400 młodych ludzi.

 

Rok 2010

         Projekt„Matematyka królową nauk”. Czas realizacji: 04.01.2010 – 31.05.2010r. Autorami projektu byli pani Małgorzata Łuszkiewicz i nauczyciel matematyki pan Janusz Lis. Koordynatorem projektu była pani Krystyna Kozłowska. Celem projektu była pomoc w przygotowaniu uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych w zakresie matematyki pod kątem czekających ich egzaminów końcowych. Zajęcia prowadzone były przez magistra matematyki pana Janusza Lisa  Projekt  przeznaczony był dla młodzieży z klas trzecich gimnazjum i uczniów  z klas maturalnych. Zajęcia odbywały się w Sali Centrum Obywatelskiego przy ul. Reymonta 11 (w 4 grupach 10 osobowych,  256 godzin). Na zakończenie projektu młodzież otrzymała zbiór zadań matematycznych przygotowany przez pana Janusza Lisa. Jednocześnie autor przekazał 10 zbiorów dla BTK oraz po 30 zbiorów do Biblioteki ZSP im. Stanisława Staszica i Biblioteki LO im. AK w Białobrzegach. Udział w projekcie był bezpłatny dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich oraz mniejszych miast. Wartość uzyskanego dofinansowania wynosiła 45 582zł.

 

         Projekt „Nauka to potęgi klucz”Czas realizacji: 01.09.2010 – 20.06.2011r. Całość projektu współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 163 200, 00 PLN. Wartość dofinansowania: 136 960,00PLN. Partner - Starostwo Powiatowe - wkład własny: 23.080,00 PLN. Projekt „Nauka to potęgi klucz”, był realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2.  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem projektu było rozszerzenie metod i form nauczania matematyki,  zmierzających do lepszego przygotowania młodzieży do podjęcia studiów wyższych zwłaszcza na kierunkach technicznych, oraz wyposażenia ich w uniwersalne umiejętności zawodowe pozwalające na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy. Grupę docelową stanowili:  grupa uczennic i uczniów  Technikum w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik agrobiznesu, technik informatyk. Koordynatorem projektu była pani Magdalena Marchewka.

 

Rok 2009

- Projekt „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Mazowsza w malarstwie, grafice oraz filmie”. Projekt realizowany był przez młodzież ze Szkoły Podstawowej im Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach. Przyznano nam dotację w kwocie 49,9 tys. zł. z Fundacji PZU. Osobą odpowiedzialną za realizację i koordynatorem projektu była Pani Elżbieta Bogumił. Projekt zakończony był w czerwcu 2009 r.

- lipiec 2009 r.- Projekt realizowany przez Zespół taneczny MISZ-MASZ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach pod tytułem „Rośniemy dla   śpiewu i ...tańca”- uzyskana dotacja – 4,5 tys. zł. – kwota ta przeznaczona była na wyjazd zespołu w lipcu na wyjazd na Festiwal do Grecji.