Rocznik Tom 5 - 2013

Wydanie tomu cyklicznej publikacji „Rocznik BTK  tom 5”

W/w publikacja wydana jest w starannej szacie graficznej ze zdjęciami.

Zawiera:

Kalendarium dokumentujące zdarzenia z okresu od czerwca 2011 r. do sierpnia 2013 r., artykuły opisujące historię tę dawną i współczesną naszego regionu – Powstanie Styczniowe, 65 lat Biblioteki Publicznej, Obraz Matki Boskiej Łaskawej (odnaleziony po wielu latach i obecnie odnawiany. Będzie najstarszym zabytkiem w naszym mieście),

Rody szlacheckie z miejscowości Sucha, Przeprawy przez Pilicę,

Historia gołębi pocztowych.

W Roczniku umieściliśmy wspomnienia o „Sybirakach”,

przybliżyliśmy postacie, które odegrały w historii miasta nie małe znaczenie – Maria Wojciechowska, Zygmunt Siedlecki .

„Rocznik BTK t. 5. jest bardzo ciekawą artystycznie oraz wartościową publikacją. Zamieściliśmy treści nigdzie wcześniej nie publikowane.

Publikacja skierowana jest dla społeczności lokalnej i innej,  a stanowić będzie źródło do promocji regionu. Stanowić będzie dokument chroniący od zapomnienia fakty z naszej lokalnej historii.