Animator Kultury 2015 powiatu białobrzeskiego

Opublikowano: wtorek, 30 czerwiec 2015 Drukuj E-mail

30 czerwca 2015 r. na Stanicy WOPR - u w Białobrzegach obyło się uroczyste podsumowanie projektu  realizowanego w ciągu ostatnich 2 lat na terenie powiatu białobrzeskiego: "Razem budujemy wspólne dobro" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach tego projektu Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne zorganizowało konkurs na Animatora Kultury 2015 powiatu białobrzeskiego. Kapituła konkursu nagrodziła w tym roku panów:

Zdzisława Doleżyńskiego - artystę plastyka,

Rolanda Wielgomasa - regionalistę, rękodzielnika

Ignacego Piotrowskiego - artystę ludowego

za czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym poprzez twórczość, organizowanie licznych projektów artystycznych w ramach, których mieszkańcom prezentowana jest sztuka na wysokim poziomie, za realizację cennych działań kulturalnych na rzecz miasta, gminy, powiatu i jego mieszkańców, za krzewienie patriotyzmu wśród społeczeństwa oraz organizowanie licznych inicjatyw kulturalnych oraz za całokształt działalności na rzecz rozwoju kultury Ziemi Białobrzeskiej.

W imieniu Kapituły - Pani Krystyna Kozłowska - Prezes Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego wręczyła nagrody laureatom Konkursu "Animator Kultury 2015 Ziemi Białobrzeskiejza osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury .

Nagroda przyznawana jest co pięć lat dla osób pracujących społecznie, którzy wspierają, tworzą i upowszechniają szeroko pojętą kulturę.

Galeria