Pamiętnik Bronka Mroczkowskiego - spotkanie promocyjne

Opublikowano: sobota, 20 wrzesień 2014 Drukuj E-mail

W roku 2014 wydaliśmy „Pamiętnik Bronka Mroczkowskiego” jako specjalne wydanie Rocznika BTK.

Przygotowaniem do wydania zajęła się Rada Redakcyjna w składzie: Zofia Boczek - przewodnicząca, Krystyna Kozłowska i Adam Świeczko z udziałem grupy nieformalnej „Miłośnicy historii” w składzie: Janina Ćwikła, Maria Sobiech, Ireneusz Rzeczkowski i Zofia Boczek. Okładkę zaprojektował p. Łukasz Doleżyński. Składu komputerowego dokonały panie: Małgorzata Łuszkiewicz i Krystyna Kozłowska, co w znacznym stopniu obniżyło koszty wydawnicze. Wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na dofinansowanie kosztów wydania przygotowali „Miłośnicy historii” we współpracy z panią Beatą Komorek. Fundusz przyznał dotację w wysokości 5 tys. zł.

Grupa nieformalna „Miłośnicy Historii” otrzymała gratulacje za realizację projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – „Mazowsze Lokalnie”.

Spotkanie promocyjne „Pamiętnika Bronka Mroczkowskiego” - młodego białobrzeżanina – Bronka Mroczkowskiego – ucznia gimnazjum, harcerza, ale też żołnierza ochotniczo uczestniczącego w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, który zmarł w dwa lata później z powodu odniesionych w niej ran,  odbyło się 20 listopada 2014 roku.

Bronek, to nie fikcyjna postać literacka, lecz autentyczny bohater „z sercem męża, w ciele dziecka” jak napisała o Nim Waleria Kozłowska.

Zapis jego codziennego życia w okresie 1czerwca 1919r. – 23 lipca 1920 r. pozostawił ogromne pokłady patriotyzmu i innych cech osobowościowych godnych najwyższego uznania. Nic więc dziwnego, że uczestniczący w imprezie przedstawiciele władz samorządowych, określali go jako przykład w procesie wychowawczym, sugerując potraktowanie „Pamiętnika” jako szkolnej lektury obowiązkowej.

Ta niecodzienna uroczystość wpisała się w życie społeczne mieszkańców Białobrzegów, a przede wszystkim szkół.

Pierwszą lekcję z tego programu odrobili uczniowie miejscowego Liceum Ogólnokształcącego - rówieśnicy Bronka w zaprezentowanym programie literacko – muzycznym przygotowanym przez polonistkę p. Grażynę Huzar. Z pełnym wyczuciem i zaangażowaniem przybliżyli we fragmentach „Pamiętnika” codzienne, lecz jakże bogate życie bohatera oraz „Tryptyk patriotyczny” dedykowany mu w hołdzie przez Henryka Morawskiego - białobrzeskiego poetę. Starannie i trafnie dobrany repertuar muzyczny (pokłon nauczycielom Ogniska Muzycznego pp. A. Rychlickiej-Środa i B. Marzec oraz jego wykonawcom – uczniom Ogniska) na tle scenerii warty honorowej harcerzy im. JP II oddały klimat tamtych dni wywołując głębię odczuć zarówno po stronie wykonawców jak i licznie zgromadzonej publiczności.

W tym miejscu składamy wyrazy uznania i podziękowania dla pani Zofii Boczek, która od początku była koordynatorem i reżyserem całego przedsięwzięcia tj. prac związanych z wydaniem jak i organizacją spotkania promocyjnego „Pamiętnika Bronka Mroczkowskiego”.

Zachęcamy do lektury, która może stanowić źródło głębokich refleksji nad postawami społecznymi wobec ludzi i Ojczyzny.

Pamiętnik Bronka Mroczkowskiego”otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania promocyjnego. Przekazano go  także do wszystkich bibliotek w powiecie białobrzeskim, do bibliotek szkolnych w Białobrzegach,  Biblioteki Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu, a także Instytucji i osób współpracujących z Białobrzeskim Towarzystwem Kulturalnym. Wysłaliśmy  także egzemplarz Pamiętnika” wraz z listem do Prezydenta RP pana Bronisława Komorowskiego.

W styczniu 2015 roku Zarząd BTK otrzymał od Zastępcy Szefa Gabinetu Prezydenta - pani Sylwii Remiszewskiej podziękowanie za życzenia świąteczne i przekazanie Pamiętnika Bronka Mroczkowskiego” wraz z wyrazami szacunku oraz życzeniami powodzenia realizacji wszystkich zamierzeń zaplanowanych na 2015 rok.

Pamiętnik Bronka Mroczkowskiego”to kolejne wydawnictwo Towarzystwa, które obok monografii i albumu fotograficznego Białobrzegów stanowi trwałą wartość uniwersalną. Wydanie tak ważnej i od lat zapowiadanej pozycji to kolejny krok utrwalania historii Białobrzegów.

 

Galeria