Rocznik Tom 3 - 2009

 

Promocja 3 Tomu  Rocznika  BTK odbyła się w 2009 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. Rozmowę z głównym bohaterem spotkania przeprowadził Krzysztof Becz. PanStanisław Matysiak – wiodący autor  3 tomu, w sposób malowniczy wspominał historię swojej rodzinnej miejscowości i II wojnę światową. W tomie III Rocznika zapoznać się można ze wspomnieniami rodzinnymi ks. dra Stanisława Głąbińskiego - długoletniego proboszcza Parafii Stara Błotnica - spisanymi przez prof. dra hab. Stanisława Misztala. W III tomie Rocznika opublikowana jest również homilia pogrzebowa – wygłoszona przez ks. dra Jacka Kucharskiego w dniu pogrzebu ks. kan. Stefana Kowalczyka, a także wiersz Henryka Morawskiego poświęcony pamięci księdza kanonika. W Roczniku możemy zapoznać się również z obszernym szkicem dotyczącym historii czterech kościołów w Stromcu, autorstwa Henryka Morawskiego, wierszami Zdzisława Gruszczyńskiego oraz z kalendarium działalności BTK, opracowanym przez Zofię Boczek i Janinę Ćwikła.