CZYTAMY I POMAGAMY - RAZEM DLA UKRAINY

Opublikowano: środa, 03 sierpień 2022 Drukuj E-mail

6

Niesamowite było to, że ciągle ktoś przynosił nam książki i ciągle ktoś je nabywał.

W ten sposób ponad 500 książek otrzymało „nowe życie”.

Podczas pikników, festynów i innych wydarzeń, na zorganizowanym stoisku można było wybierać dowolne publikacje, za które pieniądze wrzucano do specjalnej puszki. Dopełnieniem tej akcji była możliwość przesłania, wybranej z książki sentencji, które utworzyły niepowtarzalny zbiór wartości, płynących z czytania książek.
Kwestowaliśmy podczas Majowych Dni Białobrzegów 22 maja, w Ratuszu 25 maja oraz 13 lipca, podczas Dnia Dziecka - 5 czerwca, przed kościołem w Białobrzegach - 12 czerwca i 17 lipca, w Starej Błotnicy - 19 czerwca, przed PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach od 18 do 29 lipca.
Dzięki tej akcji wolontariusze BTK zebrali 6.874 zł. oraz środki czystości. Za zebrane pie-niądze zostaną zakupione środki czystości i przekazane potrzebującym w Ukrainie.

 

 Wszystkim darczyńcom, ludziom dobrej woli, wolontariuszom i osobom pomagającym przy organizacji stoisk z książkami serdecznie dziękujemy.

Czytamy i pomagamy - to ma sens.

podpisali - Komitet Społeczny zbiórki nr 2022/2465/KS: Magdalena Marchewka, Krystyna Ko-złowska, Adam Świeczko.

Wolontariusze:
1. Magdalena Marchewka
2. Krystyna Kozłowska
3. Elżbieta Oszajca
4. Stanisława Wachnik-Janus
5. Janina Ćwikła
6. Anna Boczek
7. Agnieszka Matysiak
8. Grażyna Kujawiak
9. Maria Gajdzińska
10. Bożena Nowakowska
11. Zofia Gajewska