Spotkanie promujące Jubileuszowy Rocznik BTK tom 8.

Opublikowano: wtorek, 14 grudzień 2021 Drukuj E-mail

Promocja Rocznika BTK Tom 8 074

10 grudnia 2021 r olśniewające wnętrze sali konferencyjnej białobrzeskiego Ratusza zgromadziło grono zaszczytnych gości, które w trudnych czasach pandemii, uczestniczyło w spotkaniu. A okazją do świętowania było opublikowanie 8 tomu Rocznika BTK – wydania jubileuszowego, w 30 rocznicę powstania naszej organizacji.

Wśród przybyłych gości byli: Pan Adam Bolek - Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi, Ksiądz Artur Hejda - proboszcz Parafii św. Trójcy w Białobrzegach, pan Mateusz Rzeźnicki - dyrektor MGOK, autorzy tekstów zawartych w Roczniku, członkowie oraz przyjaciele i sympatycy Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego.

 

Uroczyste spotkanie poprowadziła Krystyna Kozłowska – prezes zarządu BTK, która zaznaczyła rangę powstania i nieprzerwanej działalności naszej organizacji. Jak każdy Jubileusz jest świętem, ale stanowi także okazję do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i zadań. Skłania również do refleksji, wspomnień i przemyśleń.

Jesteśmy już kolejnym pokoleniem Białobrzeżan (podkreśliła) identyfikującym się z ideami Twórców i zacnych Działaczy Społecznych naszego Towarzystwa, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój kulturowy naszego lokalnego środowiska. Z dumą i satysfakcją staramy się kontynuować ich pracę, bez względu na pojawiające się trudności. Jestem przekonana – podkreśliła prezes, że także kolejne lata przyniosą następne wspaniałe osiągnięcia, kreśląc nowe karty jej bogatej już historii

Dumni jesteśmy z tego, czego dokonaliśmy w ciągu 30 lat. Dokonania nasze zostały docenione przez burmistrza Miasta i Gminy pana Adama Bolka, który złożył podziękowania i gratulacje z okazji jubileuszu, wręczając pamiątkową statuetkę.

Miłym i ważnym akcentem spotkania była promocja „Rocznika BTK tom 8” – jako 15-ta pozycja wydawnicza BTK w tle z historią Naszej Małej Ojczyzny. Pani prezes prezentując autorów i ich artykuły  -  zabrała gości w podróż…, zachęcając jednocześnie do zagłębienia się w ich istotę. Na początek podróże bliskie w czasie dla BTK – czyli kalendarium, to szczegółowa, opracowana przez Krystynę Kozłowską, informacja z działalności naszej organizacji od wydania poprzedniego Rocznika.

Kolejny artykuł pt „Śladami pamięci..” to wspomnienia i refleksje Sławomira Ziemnickiego związane Jubileuszem 30-lecia BTK.

Rocznik BTK tom 8, tak jak poprzednie tomy, zaznajamia czytelnika z laureatami Medalu „Bene Agendi” 2019-2021. To prestiżowe wyróżnienie otrzymał: Pan Ireneusz Żaczek w 2019r., zaś medale dla tegorocznych laureatów były wręczone w II-giej części tego spotkania. (Pani Krystyna Kozłowska i Pan Adam Świeczko - 2021). ) Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!

Następne podróże, to podróże historyczne.

Pierwsza stanowi spojrzenie na samo przemieszczanie się i ruchy migracyjne w naszym regionie od XVI  do wieku XX. Autorem tego opracowania pt. „W podróży...” jest Ireneusz Rzeczkowski.  Zapewne z wielkim zaciekawieniem, a i pewnym zdziwieniem, będzie można rozszerzyć informacje na ten temat, korzystając z bogactwa opisu oraz obszernej dokumentacji fotograficznej. Panie Ireneuszu dziękujemy za tę niesamowitą podróż w czasie.

W kolejną podróż - śladem Olędrów nad Pilicą, od XVI wieku, zabiera nas Pan Roland Wielgomas.  Otwiera się przed nami świat niczym z fantastycznych opowieści sprzed lat, a co jeszcze bardziej niezwykłe Autor wskazuje aktualne odniesienia do miejsc przebywania na naszej białobrzeskiej ziemi gości z tak odległego kraju. Dziękujemy Panie Rolandzie za niestrudzone działania podejmowane w celu wskazywania nam miejsc niezwykłych w naszym regionie.

W kolejną okolicę „Sąsiadkę Wyśmierzyc – Górę nad Pilicą” zabierze nas Pan Marian Kazimierz Krzesiński. Z bardzo wnikliwą starannością Autor poddaje analizie mapy szlaków handlowych biegnące przez ziemie Polski piastowskiej i ich powiązanie z dzisiejszymi Wyśmierzycami. Wyrażamy wdzięczność Autorowi za dostarczenie nam tak cennego materiału.

Przed nami kolejne etapy podróży.

Tym razem przewodnikiem jest Pan Kamil Milczarek. Za Jego pośrednictwem poznajemy  Żeńską Szkoła Ogrodniczo-Rolnicza w Nowym Przybyszewie. Dalej przewodnik prowadzi nas do stromieckiego kościoła pokazując amunicję artyleryjską w jego w murach. Następnym miejscem, gdzie nas zabiera, jest Dom Transportowy Legionów Polskich w Białobrzegach. Końcowym przystankiem prezentacji jest „Sąd Grodzki w Białobrzegach 1929-1948”. Panie Kamilu dziękujemy z wdzięcznością za odkrywanie przed nami historii miejsc, które mijamy niemal codziennie.

Wśród materiałów, które oczekiwały na opublikowanie, jest kolejna podróż historyczna - tekst Pana Stanisława Matysiaka poświęcony Dionizemu Czachowskiemu – bohaterowi, patriocie pochodzącemu z naszego regionu. Szkoda, że Autor nie doczekał wydania swojego opracowania. BTK Szanujemy dokonania lokalnych twórców i zamieszczamy, za zgodą Rodziny, pełny tekst tego opracowania zatytułowany  – „W drodze do niepodległości…, a na jej szlaku osławiony patriotyzmem D. Czachowski – wódz oddziału zbrojnego wymierzonego przeciwko nieprzyjacielowi”.

Po „Rodzinnych śladach na drogach Niepodległej …” prowadzi nas już Śp. Zofia Boczek. 

Jako kolejne niespodzianki regionu odkrywamy „Tajemnice kamiennego krzyża z Radzanowa – pamiątki odzyskania niepodległości”, a jest to możliwe dzięki Panu Pawłowi Putonowi.

 Podróżujemy także w barwnych wspomnieniach razem z Panem Stanisławem Kubicą w zbiorkach opowiadań pt. „Ja i moja Mała Ojczyzna” oraz –„Żyłem w zupełnie innym świecie”.

Następnie nasze podróżowanie zmienia swój zasięg. Z lokalnych wycieczek przenosimy się, a raczej przelatujemy z grupą Białobrzeżan do Ziemi Świętej. Przewodnikiem tych fascynujących podróży-pielgrzymek jest Ks. dr Jacek Kucharski. Dobrze jest wrócić do źródeł biblijnych i spojrzeć na wędrowanie w „innym” wymiarze.

Trudy tych podróży z całą pewnością umili i złagodzi zmęczenie  - okoliczna przyroda. I tak:

 - do poznania „Historii w sercu lasu” i zasłuchania się „O czym szumi wierzba?” – zachęca nas Pani Agnieszka Matysiak,  

- a o tym, że „Jest w Białobrzegach taki las” zaprasza nas na spacer na Banaszkę - Pan  Kamil Milczarek.

W czasie tych podróży  towarzyszą nam ludzie – Ci których znaliśmy, o których  opowiedzą nam inni. Przez naszych „przewodników” poznamy ich życie, pracę, dokonania oraz docenianą i nagradzaną działalność społeczną. 

W dzialeTu żyli” oddajemy Im hołd i poświęcamy naszą uwagę i pamięć:

Roland Wielgomasprzedstawia postacie: Antoniego Lindy oraz Rudolfa Ludwika Bautscha w artykule „Mały życiorys wielkiego Człowieka”

Kamil Milczarek – opisuje postać Władysława Feliksa Kamińskiego w artykule „Niedaleko pada jabłko od jabłoni”

prof. Lesław Pytka – wspomina Jadwigę Suwała w artykule „Pamięć i wdzięczność”, oraz  publikuje - wywiad biograficzny z ks. Zdzisławem Wołosem

panie: Janina Ćwikła i Krystyna Kozłowska  – dedykują artykuł „Pamięci Zofii Boczek”

zaś Koledzy z samorządu - wspominają Mirosława Krzysztofa Siurnika

Ostatnim przystankiem w naszej podróży jest spotkanie z twórczością poetycką miejscowych autorów. Może otworzy nas ona i przygotuje do kolejnych podróży…?

 A autorami poezji są: Bożena Traczyk, Maciej Modzelewski oraz Izabela Dębowska – dziękujemy im za te podróże zamknięte w słowach, za czar wrażliwych myśli i stworzenia przestrzeni do podróżowania w świat fantazji.

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego bardzo cennego wydawnictwa – wymienionym autorom tekstów,  zespołowi redakcyjnemu Pani Krystynie Kozłowskiej, Pani Annie Boczek, Pani Magdalenie Marchewce, dokonującemu składu komputerowego – Panu Januszowi Woźniakowi oraz  Panu Andrzejowi Kacprzakowi za nieodpłatne wykonanie okładki -  składamy bardzo, bardzo serdeczne podziękowania

Rada Redakcyjna oraz autorzy tekstów wyrażają nadzieję, że „Rocznik BTK Tom 8” będzie dobrym źródłem wiedzy na temat walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych regionu białobrzeskiego.  Autorom gratulujemy i jeszcze raz dziękujemy oraz prosimy o następne materiały do kolejnych tomów.

Gratulujemy wszystkim autorom i dziękujemy za piękne teksty, czytelników zaś zachęcamy do lektury.

Pani prezes podziękowała wszystkim, którzy współtworzyli i przygotowywali to wydawnictwo periodyczne, przede wszystkim autorom tekstów zawartych w Roczniku, a czytelnikom życzyła przyjemnej lektury i wspaniałej podróży po ciekawych kartach Rocznika.

„Rocznik BTK tom 8.” dofinansowany został z dotacji Gminy Białobrzegi w ramach zadania publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W drugiej części spotkania z pełną satysfakcją włączyliśmy do programu, wręczenie Medali „BENE AGENDI” – („Dobrze Czyniący”) osobom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Przedstawiciele Kapituły: Pan Marian Sielski – przewodniczący (wnuk Patrona Medalu RUDOLFA BAUTSCHA) oraz Pan Marek Wojciechowski i Pan Zbigniew Łubiński – członkowie Kapituły, wręczyli medale wyróżnionym: pani Krystynie Kozłowskiej i panu Adamowi Świeczko.

 Wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Promocja Rocznika BTK Tom 8 035

 

Promocja Rocznika BTK Tom 8 002

 

Promocja Rocznika BTK Tom 8 043