W hołdzie Stanisławowi Moniuszce

Opublikowano: środa, 26 czerwiec 2019 Drukuj E-mail

P6050693

Dnia 5 czerwca 2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach odbyła się, upamiętniająca 200 rocznicę urodzin polskiego kompozytora narodowego,  Wieczornica Śladami Moniuszki.

Program został przygotowany i przedstawiony przez uczniów: Publicznego Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Białobrzegach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej i  Społecznego Ogniska Muzycznego w Białobrzegach, pod kierownictwem Pani Agnieszki Gardynik.

Uczestnikami Wieczornicy byli rodzice uczniów, nauczyciele, członkowie BTK oraz grupa Białobrzeżan.

 

Zebranych powitał Pan Krzysztof Becz – Wiceprezes Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego, który przedstawił obecnym ideę spotkania. Następnie osobę i twórczość Stanisława Moniuszki (1819-1872) przybliżyła Pani Agnieszka Gardynik.

Uczniowie zaprezentowali, w urozmaiconych formach wypowiedzi, twórcę i jego dzieła:

- Moniuszko, jakiego znać powinniśmy – w bardzo atrakcyjnej, multimedialnej prezentacji sylwetkę kompozytora oraz jego dokonań artystycznych przedstawili uczniowie Publicznego Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Białobrzegach,

- Moniuszko w poezji –  interesująca interpretacja wierszy przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej,

- Pieśni Stanisława Moniuszki - uczennice klasy fortepianu ze Społecznego Ogniska Muzycznego w Białobrzegach wystąpiły w roli akompaniatorek do wykonywanych przez uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej oraz Publicznego Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Białobrzegach, najbardziej popularnych pieśni moniuszkowskich.

Na uwagę zasługuje fakt, że młodzi wykonawcy byli bardzo dobrze przygotowani i efektownie prezentowali się, zarówno pod względem wiedzy o Moniuszce, jakości wykonań prezentowanych utworów, jak i doborem strojów (także, jak z epoki Moniuszki) oraz odpowiednią scenografią.

Wieczornicy towarzyszyła prezentacja konkursowych prac plastycznych związanych ze Stanisławem Moniuszką: portret i ilustracja plastyczna utworów. W trakcie spotkania dyrektorzy szkół wręczyli pamiątkowe dyplomy autorom wyróżnionych prac w poszczególnych kategoriach.

Dopełnieniem spotkania była degustacja potraw z czasów Moniuszki. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w ramach projektu edukacyjnego pt. „Ocalmy od zapomnienia”, pod kierunkiem Pań: Ewy Becz i Małgorzaty Nowak, przygotowali i serwowali zgromadzonym gościom smaczną i budząca zaciekawienie, pochodzącą z „kresów”, staropolską potrawę „Szałtanosy”.

Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne podejmuje działania wspierające szerzenie kultury na terenie naszego środowiska, są to bowiem statutowe zadania organizacji.  Wieczornica Śladami Moniuszki usatysfakcjonowała nas tym bardziej, że w obchody 200 rocznicy urodzin naszego narodowego kompozytora, zostało włączone młode pokolenie  – uczniowie z 4 placówek oświatowych. To wyjątkowe przedsięwzięcie, zorganizowane głównie przez Panią Agnieszkę Gardynik – członkinię BTK, stanowiło swoistego rodzaju integrację uczniów w tworzeniu konkretnego projektu kulturalnego i daje nadzieję na realizowanie podobnych w przyszłości. Uczniowie pokazali, że ukierunkowani mogą współdziałać w trosce i odpowiedzialności za pielęgnowanie wartości, w tym szeroko pojętą kulturę, tradycje, zwyczaje - nie tylko naszego regionu. Niech to będzie zachętą dla nas, starszych pokoleń, abyśmy na miarę swoich możliwości czynili podobnie.

Myśląc o kolejnych wieczornicach, spotkaniach z twórcami, publikacjach i ich promocjach, wycieczkach i innych przedsięwzięciach, już zapraszamy mieszkańców Białobrzegów i okolic do udziału w nich. Zachęcamy także do członkowstwa w Białobrzeskim Towarzystwie Kulturalnym i aktywnego działania na rzecz naszego lokalnego środowiska.