Białobrzeski spacer pamięci

Opublikowano: poniedziałek, 19 listopad 2018 Drukuj E-mail

Włączając się do uroczystych obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne 17 listopada 2018 roku zorganizowało spacer śladami osób zasłużonych dla rozwoju Białobrzegów oraz poległych w walkach o niepodległość Polski. Ich pamięć została wcześniej utrwalona w formie tablic pamiątkowych i pomników, urządzonych staraniem różnych osób, środowisk i władz miasta, a także w wydawnictwach lokalnych. Zaś uczestniczący w spacerze mieli szansę by okazać pamięć i wdzięczność Tym, którzy to miasto tworzyli, i Tym, którzy złożyli ofiarę ze swojego życia, aby przyszłe pokolenia mogły żyć w wolnym Kraju. Inicjatorką i autorką scenariusza spaceru była Zofia Boczek, członek BTK, autorka wielu inicjatyw społecznych na rzecz Białobrzegów.

Jako motto na tym szlaku, posłużyły słowa Wisławy Szymborskiej: „…Odrzucam pustobrzmiące słowa. Można nie kochać cię – i żyć, ale nie można owocować. …” z wiersza „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”.
Do poszczególnych obiektów poprowadził i dzielił się swoją bardzo rozległą wiedzą, miejscowy miłośnik lokalnej historii – pan Roland Wielgomas.
Początkiem spaceru było zgromadzenie się przy miejscowym kościele. Tam nastąpiło wspomnienie budowniczych kościoła – ś.p. księży prob.: Stanisława Jakóbowskiego, Józefa Dziadowicza, Walentego Młodożeńca, Stefana Kowalczyka oraz aktualnego proboszcza Artura Hejdy, a także członków komitetu budowy. Uczestniczący w spacerze ks. proboszcz A. Hejda opowiedział ciekawostki o obiektach znajdujących się na terenie kościelnym: figurze Matki Bożej Bolesnej ufundowanej w 100 rocznicę utraty przez Polskę niepodległości, znajdującej się w kościele tablicy poświęconej pamięci 20 mieszkańców Białobrzegów i okolic zamordowanych w niemieckich obozach w latach 1940-45 oraz pomniku poświęconym pamięci poległych żołnierzy Armii Krajowej znajdującego się na cmentarzu obok kościoła parafialnego. Następnie szlak prowadził do: tablicy poświęconej pamięci Bronka Mroczkowskiego (ul. Krakowska), tablicy poświęconej pamięci Rudolfa Bautscha (ul. Krakowska), tablicy poświęconej pamięci dr-a Stefana Kamińskiego (ul. Bautscha), tablicy poświęconej Żołnierzom AK i nauczycielom tajnego nauczania (plac przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej), tablicy pamiątkowej z okazji 100 rocznicy utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej (ul. Krakowska), zbiorowej mogiły żołnierzy poległych w 1939 r. i grobu oraz pomnik Bronka Mroczkowskiego (na cmentarzu parafialnym). Także na cmentarzu nastąpiło wspomnienie zasłużonych dla miasta zmarłych: nauczycieli: Aleksandra i Mieczysława Kołodziejskich, Filipa Pająka, Kazimiery Korczakowej, Józefa Pękackiego, Stefanii Jurys, Józefa Bajorskiego, Henryka Krzesińskiego, Zuzanny Pękackiej, Genowefy Pytko, Kazimierza Szwaczko, Józefy i Leona Kochańczyków, Janiny Czech, Henryka Morawskiego, Zdzisławy i Stanisława Śledziów, Wandy i Edmunda Szafrańców, Jadwigi Suwałowej, Marii Wojciechowskiej, Wiesławy Burskiej; pracowników i działaczy na rzecz kultury: Heleny Uszackiej, Marty Martula, Małgorzaty Łuszkiewicz, Lecha Tomali, Henryka Urbaniaka, Ewy Stanios; członków chóru parafialnego, muzyków grających w orkiestrze strażackiej – wśród nich Wacława Grudzińskiego (grał w orkiestrze ponad 60 lat);zasłużonych dla rzemiosła: założycieli i Starszych Cechu, a wśród nich Juliana Ostrochulskiego; przedstawicieli władz miasta: Jana Nowackiego, Edwarda Gorczycę; radnych wszystkich kadencji; lekarzy, a wśród nich: Stefana Kamińskiego, Zenona Marchewkę – laureata medalu „Bene Agendi”; wszystkich angażujących się społecznie dla rozwoju naszego Miasta, którym zapalono światło pamięci.
Zakończenie spaceru miało miejsce przy tablicy poświęconej pamięci nauczycieli pomordowanych w czasie II wojny – przy Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej (ul. Rzemieślnicza).
Przemierzając trasę, przewodnik wspomniał jeszcze inne miejsca ważne dla Białobrzegów: tablicę poświęconą pamięci Zygmunta Siedleckiego (miejski stadion), popiersie św. Jana Pawła II (w lesie na Banaszce), tablicę pamięci białobrzeskich Żydów, zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny oraz istniejące jeszcze historyczne budynki, w których znajdowały się instytucje służące organizacji życia społecznego.
Uczestnicy spaceru mogli dowiedzieć się także o tym, jak bardzo poprzednie pokolenia białobrzeżan dążyły do uzyskania niepodległości, ceniły sobie odzyskanie wolności i kształtowały teraźniejszy obraz naszego Miasta. Z głęboką satysfakcją i dumą patrzymy na dzieła naszych przodków wspominając ich ogromne zaangażowanie w życie społeczne.
Chociaż w spacerze uczestniczyła niewielka grupa osób, to aktywny udział młodzieży z flagami i symbolami narodowymi napawa nadzieją, że wszystko co stanowi Naszą Małą Ojczyznę będzie cenione, chronione, będzie wraz z nimi się rozwijało, a jeszcze piękniejsze i wartościowsze zostanie przekazane przyszłym pokoleniom.


Krystyna Kozłowska - Prezes BTK