Promocja Rocznika BTK - Tom 7

Opublikowano: poniedziałek, 23 lipiec 2018 Drukuj E-mail

   13 lipca 2018 r. o godz. 17.00 w Białobrzeskiej Galerii Sztuki, w klimacie „Orłów Polskich” autorstwa Rolanda Wielgomasa, odbyło się spotkanie promocyjne nowego wydawnictwa „Rocznika BTK tomu 7”.
   Na początku wszystkich zebranych powitała Krystyna Kozłowska, Prezes BTK. W ciekawej prezentacji przedstawiła zawartość periodyku, zaznaczając jego wyjątkowość - ściśle powiązaną z setną rocznicą odzyskania niepodległości.

   To doniosły moment dla BTK, bo właśnie została wydana 13 – ta pozycja wydawnicza, w której zamieszczone zostały wyjątkowe teksty, wyjątkowych autorów oraz sylwetki wyjątkowych osób, o których można powiedzieć lokalnych „bohaterów” – dobrze czyniących tzn. laureatów Medalu „Bene Agendi”, którzy to także wyjątkowe odznaczenie, otrzymali w latach 2011-2018.
W opublikowanym Roczniku udało się zebrać teksty dotyczące różnych historii osób, rodzin i zdarzeń, a przez to dotykają konkretnych ludzi, opowiadając o ich życiu i o ich losach. Są to wielobarwne obrazy sprzed wielu, wielu lat. To opowieści ludzi i o ludziach, którzy tak jak my, żyli nad Pilicą, mieli swoje dzieciństwo, swoją młodość rozdartą przez wojnę, i niełatwe życie po wojnie, których rodziny żyją wśród nas.
   Po przybliżeniu zawartości Rocznika, Prezes BTK Krystyna Kozłowska wręczyła egzemplarze Rocznika, wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego wydania, autorom tekstów, laureatom medalu „Bene Agendi” oraz gościom uczestniczącym w spotkaniu.
   Pani Prezes podkreśliła wagę wydawania publikacji oraz prac na temat przeszłości ludzi zamieszkujących Białobrzegi, gminę czy powiat. Są bowiem one trwałym śladem ilustrującym życie i losach poszczególnych osób, wpisujących się w ogólną historię naszej Małej Ojczyzny.
   Wydanie Rocznika było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Działaj Lokalnie 2018. Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej w ramach projektu „Tropami lokalnej historii” oraz ze środków Gminy Białobrzegi, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W związku z powyższym szczególne podziękowania zostały przekazane dla Pani Bożeny Nowakowskiej – prezes Fundacji „Koalicja dla Młodych” oraz Panu Adamowi Bolkowi - burmistrzowi Gminy Białobrzegi za wsparcie finansowe projektu.
Bardzo miłym akcentem spotkania były podziękowania od autorów tekstów, ich refleksje oraz niepublikowane wspomnienia. Głos zabrali m.in.:
- Pani Krystyna Kubica – autorka wspomnień „To się wydarzyło naprawdę”,
- Pan Piotr Włodzimierz Piotrowski – autor wspomnień o „Dobrym wielkim kapłanie – ks. Józefie Adamczyku” oraz – o „Gorliwym pasterzu - Księdzu Adolfie Frydrykiewiczu”,
- Pan Marian Hernik – laureat Medalu „Bene Agendi” w 2018 r,
- córka Pani Marianny Paszyńskiej autorki wspomnień –„Byłam świadkiem mordu 14 mężczyzn we wsi Brodek w dniu 29.07.1944 r.” – Pani Irena Kolendowicz.
   Na zakończenie P. Roland Wielgomas, twórca „Orłów Polskich” prezentowanych na wystawie w Galerii, opowiedział o jednej ze swoich pasji – haftowaniu obrazów orłów towarzyszących Polakom w różnych etapach naszej historii. Przybyli z wielkim zainteresowaniem słuchali wystąpienia i autentycznym podziwem oglądali zgromadzone prace.
   Kończąc spotkanie P. Prezes BTK, Krystyna Kozłowska, zaprosiła wszystkich na spotkania z autorami tekstów zamieszczonych w publikacji, które odbędą się sierpniu br.