Wręczono stypendia dla uzdolnionej młodzieży

Opublikowano: środa, 02 maj 2018 Drukuj E-mail

W dniu 27 kwietnia 2018 r. w białobrzeskim Ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uczennic i uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie. Z rąk starosty Andrzeja Oziębło, burmistrza Adama Bolka, prezesa BTK Krystyny Kozłowskiej i zastępcy prezesa Adama Świeczko stypendia odebrało 41 uzdolnionych artystycznie młodych mieszkańców powiatu.

Kapituła powołana przez Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne w Białobrzegach przyznała stypendia w I edycji programu wspierającego uczennice i uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie z terenu Powiatu Białobrzeskiego w roku 2018.
Kapituła złożona z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach, Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego i placówek oświatowych, rozpatrzyła 45 wniosków złożonych w sprawie przyznania stypendium dla uczennic i uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie.
Zdaniem kapituły 33 wnioski spełniły kryteria formalne i merytoryczne oraz zasadność przyznania stypendium w wysokości 1000 zł na osobę. Cztery wnioski zostały ze względów nie spełnienia kryteriów regulaminowych odrzucone. Mając na uwadze osiągnięcia artystyczne pozostałych osób, których wnioski przedłożono, zespół zdecydował o przyznanie nagrody finansowej w wysokości 500 zł dla 8 osób.
Przyznane stypendia oraz wyróżnienia pochodzą ze środków finansowych zebranych podczas organizacji III Powiatowej Gali Charytatywnej, której inicjatorami byli starosta białobrzeski Andrzej Oziębło oraz burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi Adam Bolek. Przyznane środki finansowe mają stanowić wsparcie o charakterze motywacyjnym i być pomocą dla uczniów szczególnie uzdolnionych, osiągających sukcesy na różnych szczeblach edukacji artystycznej.
Stypendystom życzymy jeszcze lepszych wyników w nauce na koniec roku! i dalszych sukcesów artystycznych. Rozwijajcie swoje zainteresowania i zmieniajcie świat na lepsze. Rodzicom nagrodzonych uczniów przekazujemy wyrazy uznania w związku z osiągnięciami Państwa dzieci.