25 lat minęło...

Opublikowano: piątek, 21 październik 2016 Drukuj E-mail

21 października 2016 r. odnowione i olśniewające wnętrze sali konferencyjnej białobrzeskiego Ratusza zgromadziło grono wspaniałych osobistości i mieszkańców miasta, by w podniosłej atmosferze Wszyscy obecni mogli świętować jubileusz 25-lecia działalności Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego .

Uroczyste spotkanie poprowadzili: Krystyna Kozłowska – prezes obecnej, XI kadencji oraz Krzysztof Becz – prezes VIII kadencji.

Wśród przybyłych gości byli: Pan Rafał Rajkowski - wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, starosta powiatu białobrzeskiego - Pan Andrzej Oziębło, wicestarosta - Pan Ireneusz Gumowski, Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi - Pan Adam Bolek, zastępca burmistrza - Pan Mieczysław Danielewicz, sekretarz – Pan Sławomir Bielecki, przewodniczący Rady Miasta i Gminy – Pan Marcin Osowski,dyrektor Szkoły Muzycznej w Radomiu – Pan Zdzisław Włodarski, proboszcz Parafii św. Trójcy w Białobrzegach -  Ksiądz Artur Hejda, Ksiądz dr Jacek Kucharski – członek BTK, dyrektorzy i kierownicy instytucji oraz jednostek z wyróżnieniem oświatowych – najściślej współpracujących z nami, stowarzyszenia miejscowe i ościenne.

Cieszyliśmy się także obecnością członków inicjatorów powstania naszego stowarzyszenia oraz tych, którzy tworzyli jego dorobek w różnym czasie. Nie zabrakło również licznej grupy członków i sympatyków BTK .

A pamięć Tych, którzy nie mogli nam towarzyszyć uczciliśmy chwilą ciszy.

Z sentymentem powróciliśmy do źródeł. W prezentacji słowno - medialnej, uwzględniającej zdjęcia i filmy archiwalne z imprez i spotkań, pokazaliśmy historię powstania i  działalności oraz dorobek stowarzyszenia. Wszystkie te dokonania były możliwe, dzięki wielkiemu zaangażowaniu wielu wspaniałych ludzi – społeczników, w tym Prezesów poszczególnych kadencji: Pana Henryka Morawskiego, Pani Zofii Boczek, Pani Aleksandry Kornackiej, Pana Zdzisława Gruszczyńskiego, Pana Krzysztofa Becza, Pana Adama Świeczki oraz Pani Krystyny Kozłowskiej.

Dumni jesteśmy z tego, czego dokonaliśmy w ciągu 25 lat. Dokonania nasze zostały docenione przez instytucje z nami współpracujące.

Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne zostało wyróżnione za wybitne zasługi oraz całokształt działalności  na rzecz województwa mazowieckiego Medalem Pamiątkowym „PRO MASOVIA”. To zaszczytne wyróżnienie marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika dla Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego na ręce pani Prezes wręczył p. Rafał Rajkowski wicemarszałek województwa mazowieckiego

Grawertonami od burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi Pana Adama Bolka za pracę na rzecz budowania i rozwoju życia kulturalnego społeczności Miasta i Gminy Białobrzegi zostali uhonorowani wszyscy dotychczasowi Prezesi BTK. Otrzymali Oni również listy gratulacyjne od starosty powiatu białobrzeskiego Pana Andrzeja Oziębło.

List gratulacyjny dla Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego od Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pana Artura Dąbrowskiego przekazał burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi  Pan Adam Bolek.

Ponadto Zarząd XI kadencji uhonorował na pamiątkę  jubileuszu dotychczasowych Prezesów, najaktywniejszych członków oraz osoby nas wspomagające w relacjach współpracy i przyjaźni jubileuszowymi upominkami, z serdecznymi podziękowaniami.                     

W drugiej części spotkania z pełną satysfakcją włączyliśmy do programu uroczystości wręczenie Medali „BENE AGENDI” osobom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Przedstawiciele Kapituły: Pan Marian Sielski – przewodniczący (wnuk Patrona Medalu RUDOLFA BAUTSCHA) oraz Pani Zofia Boczek i Pan Tadeusz Bomba – członkowie Kapituły zaprezentowali sylwetki osób wyróżnionych.

Brązowe Medale „Bene Agendi” otrzymali: Pan Ryszard Karasiński, pośmiertnie Małgorzata Łuszkiewicz  oraz odczytano laudację Franciszka Lecha Tomala (medal wręczono 20 czerwca 2016r.). 

Miłym akcentem dopełniającym podniosłość uroczystości była promocja II tomu albumu „Białobrzegi w starej fotografii 1945 – 1975” autorstwa Ireneusza Rzeczkowskiego i Rolanda Wielgomasa.

Album ten jest kontynuacją tomu pierwszego wydanego w 2015 roku zawierającego fotografie z lat 1910-1945. Wydany obecnie album zawiera fotografie - od zakończenia II wojny do likwidacji powiatu białobrzeskiego w roku 1975.

Była to wspaniała okazja do podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powstania i wydania: Panu Ireneuszowi Rzeczkowskiemu –autorowi materiału historycznego pt. „Białobrzegi w latach 1945 – 1975 – zarys problematyki” oraz za dobór fotografii do opublikowania wraz z uzupełnianiem ich opisów,Panu Rolandowi Wielgomasowi – za opracowanie planu Białobrzegów, wybór tekstów źródłowych oraz uzupełnienie opisów fotografii, wszystkim członkom Rady Redakcyjnej: – Pani Zofii Boczek za prace redakcyjne, Pani Krystynie Kozłowskiej orazPanu Adamowi Świeczko za starania o pozyskanie funduszy oraz prace organizacyjne,Panu Adamowi Bolkowi – za opracowanie graficzne i dokonanie składu komputerowego, Pani Sylwii Chojnackiej – Tuzimek, ówczesnej dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Białobrzegach oraz Pani Wiolecie Kozakiewicz, Panu Grzegorzowi Kacprzakowi, Panu Januszowi Woźniakowi, którzy poświęcając także swój prywatny czas włożyli wiele pracy w gromadzenie i skanowanie zdjęć, Panu Andrzejowi Kacprzakowi,artyście plastykowi pochodzącemu z Białobrzegów – za projekt okładki, osobom udostępniającym zdjęcia z prywatnych zbiorów oraz wszystkim darczyńcom.

Album„Białobrzegi w starej fotografii 1945-1975” dofinansowany został z dotacji Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi w ramach zadania publicznego: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Uroczystość jubileuszową uatrakcyjniły występy dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jasia i Małgosi oraz zespołu tanecznego „Misz-Masz” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach.

Słowa uznania, gratulacje i życzenia od zaproszonych gości stały się powodem do wzruszenia.  Myślę, że te piękne słowa, które skierowane były do osób zaangażowanych w działalność Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego, dadzą energię do dalszego działania.

Miłym akcentem uroczystości był wyśmienity, jubileuszowy tort wykonany przez sympatyków BTK, którego mogliśmy skosztować po części oficjalnej. W kuluarach, przy słodkim poczęstunku był czas na rozmowy, wspomnienia i plany związane z dalszą działalnością Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia i zorganizowania  uroczystości. I Tym, którzy tworzyli dorobek wielu pokoleń, tworzyli historię i tradycję Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego z tego miejsca…. Dziękuję.

Mieszkańców Białobrzegów i osoby związane z naszym regionem zachęcam, by  włączali się w budowanie i tworzenie trwałych wartości, dbania o dziedzictwo oraz aktywnego działania na rzecz dalszego rozwoju Naszej Małej Ojczyzny.      

Krystyna Kozłowska – Prezes BTK

 

Uczestnicząc w obchodach 25-lecia Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego doświadczyłam, że hasło  z logo „Białobrzegi (u)rzekają…” rozszerzyło swą płaszczyznę i nie dotyczy już tylko położenia geograficznego miasta i uroków natury otaczającej je.

Ujmująco urzekają mieszkańcy Białobrzegów – miejscowi twórcy, artyści, naukowcy, sportowcy, pasjonaci, ale również anonimowi, mili ludzie spotykani na ulicy.

Wśród nich znajduje się także grupa zaangażowanych społeczników, która od lat stale, wytrwale, prezentuje i promuje to, co w tym miejscu jest i to, co z tego miejsca się wywodzi – dobre, ważne, piękne, poruszające, wzruszające…

Ich praca, jak i jej owoce, podobnie urzekają.

Miło zaobserwować, że miejscowe władze samorządowe wspierają Towarzystwo w realizacji zadań społeczno-kulturalnych, doceniają i nagradzają je. Taka współpraca daje dobrą perspektywę na przyszłość.

To również urzeka.

Z okazji Jubileuszu – Wszystkim Członkom, Darczyńcom BTK oraz instytucjom z nim współpracującym, życzę satysfakcji i radości z działalności na rzecz środowiska lokalnego.

Anna Boczek

 

Galeria